Analiza Wielorozdzielcza Obrazu

Jest to kontynuacja wcześniejszego programu do obróbki grafiki. Program został rozszerzony o następujące zagadnienia:

  • drzewa czwórkowe
  • drzewa binarne
  • falki geometryczne beamlet
  • falki geometryczne wedgelet
  • falki Haara
  • porównywanie obrazów (miary MSE oraz PSNR)
  • rozbijanie obrazów kolorowych na kanały RGB

Pozostałe zadania, które realizuje ten program to: wykonanie histogramu, progowania, przekształcenie obrazu kolorowego na obraz w odcieniach szarości, kontrola jasności i kontrastu oraz wykrywanie konturu i przybliżanie go funkcją Fouriera.

Aktualna wersja programu: 0.8.3.110