Animacja drgań prostego modelu zawieszenia pojazdu

Celem pracy było stworzenie animacji komputerowej ilustrującej zachowanie się pewnego układu fizycznego. W skład tego układu wchodziły dwie masy połączone sprężyną i tłumikiem. Jedną z mas połączono dodatkowo sprężyną i tłumikiem z kółkiem. Układ poruszał się po nierównej drodze, generowanej losowo. Naszym zadaniem było pokazanie drgań pionowych zachodzących w takim układzie pod wpływem wymuszenia kinematycznego.