Borland C++ Builder

Analiza Wielorozdzielcza Obrazu

Jest to kontynuacja wcześniejszego programu do obróbki grafiki. Program został rozszerzony o następujące zagadnienia: drzewa czwórkowe, drzewa binarne, falki geometryczne beamlet oraz wedgelet, a także falki Haara, porównywanie obrazów (miary MSE oraz PSNR) i rozbijanie obrazów kolorowych na kanały RGB. Program napisany w Borland C++ Builder 6 Personal.

Więcej: Analiza Wielorozdzielcza Obrazu

Animacja drgań prostego modelu zawieszenia pojazdu

Animacja komputerowa ilustrująca zachowanie się pewnego układu, składającego się z mas połączonych sprężyną i tłumikiem. Układ porusza się po nierównej drodze, generowanej losowo. Program demonstruje drgania pionowe, które zachodzą pod wpływem wymuszenia kinematycznego. Projekt został napisany w środowisku Borland C++ Builder 6 Personal.

Więcej: Animacja drgań prostego modelu zawieszenia pojazdu

Falki geometryczne: beamlety

Program zamieniający obrazy binarne na reprezentację wykorzystującą falki geometryczne beamlets. Alikacja napisana w środowisku Borland C++ Builder 6 Personal.

Więcej: Falki geometryczne: beamlety

Krzywe B-Sklejane. Program do modelowania krzywych

Program rysujący krzywe B-sklejane (B-Splines). Program napisany w środowisku Borland C++ Builder 6 Personal.

Więcej: Krzywe B-Sklejane. Program do modelowania krzywych

Program do obróbki grafiki

Program ten realizuje następujące zadania: wykonanie histogramu, progowanie obrazu, przekształcenie obrazu kolorowego na obraz w odcieniach szarości, kontrola jasności i kontrastu obrazu oraz wykrywanie konturu i przybliżanie go funkcją Fouriera. Program napisany w Borland C++ Builder 6 Personal.

Więcej: Program do obróbki grafiki

Progowanie (binaryzacja) obrazu

Celem programu jest pokazanie metod progowania globalnego. Został on napisany w środowisku Borland C++ Builder 6 Personal.

Więcej: Progowanie (binaryzacja) obrazu