Krzywe B-Sklejane. Program do modelowania krzywych

Zadaniem tego programu jest rysowanie krzywych B-Sklejanych. Obecna wersja rysuje krzywe stopnia 3. Program został napisany w Borland C++ Builder 6 Personal oraz utworzony w opraciu o materiały zamieszczone na stronie.

Wersja 0.2 programu pozwala na rysowanie krzywych B-sklejanych o wybranym stopniu od 1 do 5.

Wersja 0.3 pozwala na większą kontrolę nad modelowaną krzywą. Nie jest to już jednak krzywa B-sklejana, gdyż nie jest zachowany warunek ciągłości parametrycznej C2. Jest to sklejana krzywa z kawałków będących krzywymi Beziera 3, z zachowaniem ciągłości C1.