Processinig

Falki geometryczne BEAMLETS (Applet)

Applikacja w formie appletu Java, która zamienia obrazy binarne na reprezentację wykorzystującą falki geometryczne beamlets (beamlety proste). Applet napisany w języku Processing.

Więcej: Falki geometryczne BEAMLETS (Applet)

Płat Bikubiczny (Processing + OpenGL)

Program przedstawia konstrukcję płatów bikubicznych: Bézier'a, Catmull-Rom'a oraz b-splain. Aplikacja demonstruję technikę rysowania obiektów poprzez siatkę wielokątów i wygładzania ich przy użyciu wektorów normalnych. Applet napisany w języku Processing z wykorzystaniem biblioteki OpenGL.

Więcej: Płat Bikubiczny (Processing + OpenGL)

Zegar analogowy (Analog Clock)

Jest to applet Java przedstawiający prosty zegara wskazówkowy (analogowy). Aplikacja została stworzona przy pomocy języka programowania Processing. Dostępny jest pełny kod źródłowy.

Więcej: Zegar analogowy (Analog Clock)