Progowanie (binaryzacja) obrazu

Projekt ten został wykonany w ramach zajęć z przedmiotu Analiza i przetwarzania obrazów. Jego celem jest pokazanie metod progowania globalnego.

Program umozliwia somodzielne ustawienie progu, bądź też automatyczne obliczenie go dwoma metodami progowania globalnego:

  • zastosowanie histogramu
  • korzystając z prostej statystyki obrazu

Szczegółowy opis tych metod znajduje się w dokumentacji.

Uwaga, w przypadku obrazów kolorowych (24-bitowych) każda składowa koloru (RGB) jest progowana osobno, w skutek czego otrzymany obraz jest kolorowy.