Drzewa wybór / list rozwijanych

staram się stworzyć łańcuch / kaskadowy lista rozwijana (select elements) przy użyciu AngularJS, ale mam problemy z filtrowaniem i aktualizacją "wybranych" właściwości za pomocą właściwości obiektu.

po załadowaniu strony, wybrane elementy filtrowane są one wyświetlane w menu poprawnie. Jak tylko ja zdradzam Rodzicielska lista rozwijana, wybrany element podrzędny nie oddaje pierwszy element w отфильтрованном liście, w wyniku czego listę rozwijaną wnuka nie odnowienie.

wszelkie zrozumienie byłoby to bardzo przydatne i zwróć uwagę, że mam tablice parent/child/grandchild rozdzielone (a nie w sub-macierzy), bo ja w końcu będę usuwać swoje dane z poszczególnych spocs/tabel w SQL. Jeśli istnieje prosty sposób, aby utworzyć sub-tablice w formacie JSON, chciałbym zmienić strukturę danych.

tutaj link w zakodowany przykład

HTML

<div ng-controller="dropdownCtrl" >          
 <div>
   <select 
    ng-model="selectedParentItem"            
    ng-options="p.displayName for p in parentItems">            
   </select>
 </div>
 <div>
   <select                          
    ng-model="selectedChildItem"           
    ng-options="c.displayName for c in filteredArray | filter:{parentId:      
     selectedParentItem.id}">            
   </select>
 </div>
 <div>
   <select                          
    ng-model="selectedGrandChildItem"            
    ng-options="g.displayName for g in grandChildItems | filter:{parentId: 
     selectedChildItem.parentId}">            
   </select>
 </div>
</div>

sterownik

function dropdownCtrl($scope, filterFilter) {
$scope.parentItems = [
  {
    "id": 0,
    "displayName": "parent 00"
  },
  {
    "id": 1,
    "displayName": "parent 01"
  },
  {
    "id": 2,
    "displayName": "parent 02"
  }
 ];
$scope.selectedParentItem = $scope.parentItems[0];

$scope.childItems = [
  {
    "id": 0,
    "displayName": "child0 of 00",
    "parentId": 0
  },
  {
    "id": 1,
    "displayName": "child1 of 00",
    "parentId": 0
  },
  {
    "id": 2,
    "displayName": "child2 of 00",
    "parentId": 0
  },
  {
    "id": 3,
    "displayName": "child0 of 01",
    "parentId": 1
  },
  {
    "id": 4,
    "displayName": "child1 of 01",
    "parentId": 1
  },
  {
    "id": 5,
    "displayName": "child0 of 02",
    "parentId": 2
  }
];
$scope.filteredArray = [];
$scope.$watch("parentId", function (newValue) {
  $scope.filteredArray = filterFilter($scope.childItems, newValue);
  $scope.selectedChildItem = $scope.filteredArray[0];
},true);


$scope.grandChildItems = [
  {
    "id": 0,
    "displayName": "grandChild0 of 00",
    "parentId": 0
  },
  {
    "id": 1,
    "displayName": "grandChild1 of 00",
    "parentId": 0
  },
  {
    "id": 2,
    "displayName": "grandChild2 of 00",
    "parentId": 0
  },
  {
    "id": 3,
    "displayName": "grandChild0 of 01",
    "parentId": 1
  },
  {
    "id": 4,
    "displayName": "grandChild1 of 01",
    "parentId": 1
  },
  {
    "id": 5,
    "displayName": "grandChild0 of 02",
    "parentId": 2
  }
];
$scope.selectedGrandChildItem = $scope.grandChildItems[0];
}

nie potrzebujesz zegar na tym.. wszystko jest o wiele łatwiejsze. Komentarz filtr, a następnie zmień swój ng-parametr, jak pokazano poniżej. zwróć uwagę, że twój ostatni filtr wyglądał tak, jakby wykorzystuje nieprawidłowy identyfikator rodzica (czy pole thirddrop down do jego rodzica lub wielkiego rodzica?)

<select
  class="form-control"
  ng-model="selectedParentItem"
  ng-options="p.displayName for p in parentItems">
</select>

<select
  class="form-control"
  ng-model="selectedChildItem"
  ng-options="c.displayName for c in childItems | filter:{parentId: selectedParentItem.id}">
</select>

<select
  class="form-control"
  ng-model="selectedGrandChildItem"
  ng-options="g.displayName for g in grandChildItems | filter:{parentId: selectedChildItem.parentId}">
</select>