Wyłączenie Kendo datepicker po kliknięciu na pole

mam dwa do wyboru daty kendo w polach wprowadzania i jedno pole wyboru, który chcę pokazać Kendo datepickers cały czas z aktualną datą . ale oni są wymagającymi /wybieranymi / edytowalne tylko wtedy, gdy użytkownik ustawił opcję.

pole

<input type="checkbox" id="RequredFilter" />

2 Datepickers kendo.

<input type="text" id="DateFrom" />
<input type="text" id="DateTo" />

próbowałem różnych rzeczy, takich jak wyłączanie pól tekstowych itp., Ale datepickers po prostu nadal pracować/pokaż..


istnieje specjalna metoda, aby włączyć / wyłączyć DatePicker pod nazwą włącz sprawdź demo.

$('#RequredFilter').click(function(e){
  if($(this).is(':checked')){
    $('#DateFrom').data('kendoDatePicker').enable(true);
    $('#DateTo').data('kendoDatePicker').enable(true);
  }
  else{
    $('#DateFrom').data('kendoDatePicker').enable(false);
    $('#DateTo').data('kendoDatePicker').enable(false);
  }
})