Administrator Django przerwany po aktualizacji do 1.8.1

ja zaktualizowany z 1.7.3 do 1.8.1, i mój administrator nie działa, a strona się nie ładuje, bo zawodzi przy rozdzielczości oddechowych.

wyjątki:

Enable 'django.contrib.auth.context_processors.auth' in your TEMPLATES setting in order to use the admin application.

to ślad stosu:

Environment:


Request Method: GET
Request URL: 

Django Version: 1.8.1
Python Version: 2.7.8
Installed Applications:
('django.contrib.admin',
 ..)
Installed Middleware:
('django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
 ..)


Traceback:
File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/django/core/handlers/base.py" in get_response
 119.         resolver_match = resolver.resolve(request.path_info)
File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/django/core/urlresolvers.py" in resolve
 366.       for pattern in self.url_patterns:
File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/django/core/urlresolvers.py" in url_patterns
 402.     patterns = getattr(self.urlconf_module, "urlpatterns", self.urlconf_module)
File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/django/core/urlresolvers.py" in urlconf_module
 396.       self._urlconf_module = import_module(self.urlconf_name)
File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/importlib/__init__.py" in import_module
 37.   __import__(name)
File "/app/appname/urls.py" in <module>
 72.   url(r'^tarantino/', include(admin.site.urls)),
File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/django/contrib/admin/sites.py" in urls
 291.     return self.get_urls(), 'admin', self.name
File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/django/contrib/admin/sites.py" in get_urls
 250.       self.check_dependencies()
File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/django/contrib/admin/sites.py" in check_dependencies
 194.           "Enable 'django.contrib.auth.context_processors.auth' "

Exception Type: ImproperlyConfigured at /
Exception Value: Enable 'django.contrib.auth.context_processors.auth' in your TEMPLATES setting in order to use the admin application.

mam 'django.contrib.auth.context_processors.auth w swoim TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS już tak nie jest pewien, dlaczego to się dzieje teraz?


TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS został usunięty i zastąpiony TEMPLATES ustawienia w Django 1.8.

musisz zmienić ustawienia zgodnie z tym przewodnik, usuwając stary TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS a TEMPLATE_DIRS ustawienia:

TEMPLATES = [
  {
    'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
    'DIRS': [],
    'APP_DIRS': True,
    'OPTIONS': {
      'context_processors': [
        'django.template.context_processors.debug',
        'django.template.context_processors.request',
        'django.contrib.auth.context_processors.auth',
        'django.contrib.messages.context_processors.messages',
      ],
    },
  },
]