Jak mogę dokonać analizy wiersza, w którym brak przegrody dla DateTime za pomocą c#?

Hej. Mam, jak to, ta linia jest dostępna "20100205 162206". Jest to data i czas bez żadnych separatorów char.

Muszę to z powrotem jak DateTime w C#. Jaki jest najlepszy sposób?


użyj jednej z przeciążeniem DateTime.Metoda parseexact i powiedzieć niestandardowy format daty i czasu wiersza:

DateTime.ParseExact(
      "20100205 162206",
      "yyyyMMdd HHmmss",
      CultureInfo.InvariantCulture);

co to robi, to wskazać dokładnie format polecenia do tekstu. (Właśnie "rok-miesiąc-dzień godzina-minuta-sekunda" bez kreski.)

Jeśli twój wejście zawsze będzie płynąć w jednym kierunku, to najbezpieczniej użyć funkcji ParseExact, bo jeśli masz złe dane, to pozwala "zawiesza wcześnie", a nie praca z danymi niezgodnymi.