Jak przekonwertować BufferedImage w 8 bitów?

patrzyłem na klasę ImageConverter, starając się zrozumieć, jak przekonwertować BufferedImage w 8-bitowy kolor, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Ja również szukałem w internecie i nie mogłem znaleźć prostej odpowiedzi, wszyscy mówili o 8-bitowych obrazach w odcieniach szarości. Ja po prostu chcę przekształcić kolory obrazu w 8 bitów... nic więcej, żadnej zmiany rozmiaru, nic. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak to zrobić?


ten fragment kodu z artykułu "przezroczysty GIF w języku Java",G-Man ' S Uber Software Engineering blog działa:

public static void main(String[] args) throws Exception {
  BufferedImage src = convertRGBAToIndexed(ImageIO.read(new File("/src.jpg")));
  ImageIO.write(src, "gif", new File("/dest.gif"));
}

public static BufferedImage convertRGBAToIndexed(BufferedImage src) {
  BufferedImage dest = new BufferedImage(src.getWidth(), src.getHeight(), BufferedImage.TYPE_BYTE_INDEXED);
  Graphics g = dest.getGraphics();
  g.setColor(new Color(231, 20, 189));

  // fill with a hideous color and make it transparent
  g.fillRect(0, 0, dest.getWidth(), dest.getHeight());
  dest = makeTransparent(dest, 0, 0);

  dest.createGraphics().drawImage(src, 0, 0, null);
  return dest;
}

public static BufferedImage makeTransparent(BufferedImage image, int x, int y) {
  ColorModel cm = image.getColorModel();
  if (!(cm instanceof IndexColorModel))
    return image; // sorry...
  IndexColorModel icm = (IndexColorModel) cm;
  WritableRaster raster = image.getRaster();
  int pixel = raster.getSample(x, y, 0); // pixel is offset in ICM's palette
  int size = icm.getMapSize();
  byte[] reds = new byte[size];
  byte[] greens = new byte[size];
  byte[] blues = new byte[size];
  icm.getReds(reds);
  icm.getGreens(greens);
  icm.getBlues(blues);
  IndexColorModel icm2 = new IndexColorModel(8, size, reds, greens, blues, pixel);
  return new BufferedImage(icm2, raster, image.isAlphaPremultiplied(), null);
}

do tego można użyć Jai (Java Advanced Imaging), oficjalną biblioteki obrazów Sun (obecnie Oracle).

ColorQuantizerDescriptor pokazuje wybór procesów kwantyzacji, które można zastosować.


można użyć convert8 metoda ConvertUtil klasy.

zobacz więcej tutaj.