jak dać granicę dla tablerow w tablelayout w android?

muszę pokazać granicę wokół TableRowTableLayout.

Jak bym to zrobił???


daję jeden pomysł -> utwórz jeden plik XML za pomocą formularza tag

tak

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <solid android:color="#FFFFFF"/>
  <stroke android:width="2dp" android:color="#515151"/>
  <corners android:radius="3dp" />
  <padding android:left="10dp" android:top="5dp"
    android:right="10dp" android:bottom="5dp" />
</shape>

zaznacz ten plik xml w android: background= "@drawable / xmlFilename" układu tabeli

to daje granicę wokół tablelayout