Czy istnieje sposób, aby uzyskać kilka danych z czujnika w Android

staram się uzyskać dane z akcelerometru i orientacji. Obecnie stworzyłem AccelerometerManager i OrientationManager. Oboje robią to samo; realizują SensorEventListener i usuwają dane z values[] w detektorach zdarzeń onSensorChanged ().

czy istnieje prostszy sposób, aby to zrobić? Wygląda na to, że obecność 2 uchwytów z duplikat kodu nie jest wymagane. Czy istnieje sposób, aby uzyskać dostęp do tablicy values[] z połączonymi danymi akcelerometru i orientacji razem?

z 2 uchwytów, muszę też zrobić to:

  orientationManager = new OrientationManager(this);
  orientationSensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
  orientationSensorManager.registerListener(orientationManager, 
      orientationSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ORIENTATION), 
      SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME);

  accelerometerManager = new AccelerometerManager(this);
  accelerometerSensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
  accelerometerSensorManager.registerListener(accelerometerManager, 
      orientationSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), 
      SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME);

nie, możesz spróbować coś takiego:

private SensorManager mSensorManager;
private SensorEventListener mSensorListener;

////


mSensorManager = (SensorManager) this
        .getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
mSensorListener = new SensorEventListener() {
  @Override
  public void onAccuracyChanged(Sensor arg0, int arg1) {
  }

  @Override
  public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    Sensor sensor = event.sensor;
    if (sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
      //TODO: get values
    }else if (sensor.getType() == Sensor.TYPE_ORIENTATION) {
      //TODO: get values
    }
  }
}

mSensorManager.registerListener(mSensorListener, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME);
mSensorManager.registerListener(mSensorListener, mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ORIENTATION), SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME);