jsPDF obrazów fromHTML to w PDF, aby być puste

próbuję utworzyć plik pdf z treści Tinymce, do którego zwracam się z pomocą AngularJS. Do tego używam wtyczki from_html wewnątrz jspdf.

najpierw odpowiednie części kodu.

Odpowiednia Funkcja I Indeks.ejs jspdf zawiera

//relevant function
var specialElementHandlers = {
 '#bypassme': function(element, renderer) {
  return true;
  }
};

var margin = {
 top: 0,
 left: 0,
 right: 0,
 bottom: 0
};

var tinymceToJSPDFHTML = document.createElement("body");
tinymceToJSPDFHTML.innerHTML = $scope.selectedItem.content;
   
var doc = new jsPDF();
doc.fromHTML(tinymceToJSPDFHTML, 0, 0, {
 'width': 100, // max width of content on PDF
 'elementHandlers': specialElementHandlers
}, function(a) { console.log(a); }, margin);

doc.save('project.pdf');
<script src="/libs/jsPDF-1.2.61/dist/jspdf.debug.js"></script>
<script src="/libs/jsPDF-1.2.61/plugins/from_html.js"></script>

kod, który chcę rozebrać z html do pdf, wygląda mniej więcej tak, to tylko przykład.

<strong>
    <img data-mce-src="file/3605842ba1b6e8ac5417622bf1c43b5b" src="file/3605842ba1b6e8ac5417622bf1c43b5b"></img>

    aaaaa

  </strong>

</p>
<p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;">

  <strong>

    sasasa

  </strong>

</p>
<p data-mce-style="text-align: right;" style="text-align: right;">

  <em>
    <strong>

      asasas

    </strong>
  </em>

</p>
<p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;">

  <span data-mce-style="text-decoration: underline;" style="text-decoration: underline;">
    <em>
      <strong>

        asasasa

      </strong>
    </em>
  </span>

</p>
<ul>

  <li data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;">
    <span data-mce-style="text-decoration: underline;" style="text-decoration: underline;">
      <em>
        <strong>

          bas

        </strong>
      </em>
    </span>
  </li>

</ul>

Jeśli rozebrać ten kod bez obrazy, to przynajmniej pracuje dla jakiejś części, niektóre informacje manipulacji, jak kursywa nie przyznaje i nie uznawane przez parser.

jeśli jednak zajmuję się obraz (wszystkie obrazy, które próbowałem, standardowe .jpg-obrazy, na przykład, z folderu Windows picture, i zmniejszyłem ich skala, jeśli nie mieszczą się na stronie pdf, i to powoduje, że puste strony.

Ja отладил kod jspdf do tej pory trochę mogłem zobaczyć co przechodzi przez metody load image. Również get-żądania są wysyłane z tego kodu, jak pokazano w debugerze przeglądarki (procedura ta została napisana przeze mnie). Ale i tak strona pozostaje pusta. dokładnie taki sam img src wyświetlane w Edytorze dobrze.

jak mogę rozwiązać ten problem, więc obraz wyświetlany jest w ogóle, i to nie powoduje pdf być puste.


znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Przy użyciu fromHTML Plugin ważne jest, aby zachować pdf w odwrotnej wywołaniu, bo w przeciwnym razie nie zostanie wykonany w momencie zapisywania dokumentu.

doc.fromHTML(tinymceToJSPDFHTML, 0, 0, {
  'width': 100, // max width of content on PDF
  'elementHandlers': specialElementHandlers
},
function(bla){doc.save('saveInCallback.pdf');},
margin);