MKMapView naciśnięcie na kontakty nie spowoduje didSelectAnnotationView

używam mapView i staram się zrobić objaśnienie wyskakujące po kliknięciu na pin-kod, który pojawi się na mapie.

kontakty można umieścić w odpowiednich miejscach, więc myślę, że adnotacje działają, ale gdy klikam na kod pin, on nie pokaże się dymek komiksowy. Mam show callout = tak.

metoda didSelectAnnotationView nie jest wywoływana w ogóle, po kliknięciu na kod pin.

czy niektóre wspólne problemy, które mogą doprowadzić do tego, że ta metoda nie będzie dzwonił?


jeśli klikając na pinezkę nie pokazuje objaśnienie, nawet jeśli canShowCallout a YES, wtedy streszczenie title chyba nil lub klawisz spacji.

title pusty, objaśnienie nie pojawi się i nie będzie didSelectAnnotationView wywoływana jest metoda delegata.