Błąd rozdzielczości podczas próby zainstalowania Rails (OSX)

Jestem początkujący w programowaniu i próbuję zainstalować rails na swój terminal. Ja w imieniu znajomego, zabudowy w Xcode narzędzi wiersza polecenia, homebrew, PIP, rbenv, ruby budować, kamienie Rubin, Rubin, i Postgresql. Ale za każdym razem, gdy próbuję zainstalować szyny $gem, otrzymuję następujący:

Russell-Silvers-MacBook-Pro:~ Russell_Silver$ gem install rails
ERROR:  While executing gem ... (Errno::EACCES)
    Permission denied @ rb_sysopen - /Users/Russell_Silver/.rbenv/versions/2.1.5/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/rails-4.2.0/README.md

jest To szczególnie frustrujące, bo gdy uruchamiam lista $gem, on mówi, że mam rails 3.2.18. Co jest dziwne, bo gdy uruchamiam $rails v$, mówi mi, że mam Rails 4.2.0.

gdy próbuję użyć rails rails my new_app

Errno::EACCES: Permission denied @ rb_sysopen - /Users/Russell_Silver/.rbenv/versions/2.1.5/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/rails-4.2.0/README.md
An error occurred while installing rails (4.2.0), and Bundler cannot continue.
Make sure that `gem install rails -v '4.2.0'` succeeds before bundling.
         run  bundle exec spring binstub --all
/Users/Russell_Silver/.rbenv/versions/2.1.5/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/bundler-1.8.3/lib/bundler/shared_helpers.rb:83: warning: Insecure world writable dir /Users/Russell_Silver in PATH, mode 040707
bundler: command not found: spring
Install missing gem executables with `bundle install`
Russell-Silvers-MacBook-Pro:~ Russell_Silver$ bundle install
/Users/Russell_Silver/.rbenv/versions/2.1.5/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/bundler-1.8.3/lib/bundler/vendor/thor/shell/basic.rb:355: warning: Insecure world writable dir /Users/Russell_Silver in PATH, mode 040707
Could not locate Gemfile or .bundle/ directory

To jest naprawdę frustrujące, zwłaszcza dla kogoś nowego w programowaniu, takiego jak ja, dlatego szukam pomocy od każdego, kto może wiedzieć, co jest nie tak.


kod rbenv instalacja została zamontowana prawidłowo, tak jak miała podwyższone uprawnienia, z których twoje konto użytkownika nie miała dostępu do zapisu w ~/.rbenv.

uruchom następujące polecenie, aby uzyskać prawo własności do katalogu:

 sudo chown -R Russell_Silver ~/.rbenv

zauważ, że niektórzy użytkownicy mogą mieć różny