sesja.dataTaskWithURL completionHandler nigdy nie wzywał

mam następujący kod :

let urlPath:String = apiURL + apiVersion + url + "?api_key=" + apiKey
let url = NSURL(string: urlPath)
let session = NSURLSession.sharedSession()
println(url!)
let task = session.dataTaskWithURL(url!, completionHandler: {(data, reponse, error) in
    println("Task completed")
    // rest of the function...
})

funkcja completionHandler nigdy nie jest wywoływana. Próbowałem wywołać adres URL w przeglądarce, to działa ok. Próbowałem z innym adresem URL, nadal nie działa. Sprawdziłem, że mój symulator ios może łączyć się z Internetem, to tak.

nie wiem, dlaczego funkcja nie jest wywoływana, a ponieważ u mnie nie ma żadnej błędy są trudne do debugowania.


zadanie nigdy się nie kończy, bo ona nigdy się nie uruchamia. Należy ręcznie uruchomić zadanie danych za pomocą resume() metoda.

let urlPath = apiURL + apiVersion + url + "?api_key=" + apiKey
let url = NSURL(string: urlPath)!
let session = NSURLSession.sharedSession()

let task = session.dataTaskWithURL(url) { data, response, error in
    print("Task completed")
    // rest of the function...
}

task.resume()