Gdzie HttpContent.ReadAsAsync?

widzę w tonach przykładów w internecie, przy użyciu nowego HttpClient obiekt (jako część nowej sieci web API), który musi być HttpContent.ReadAsAsync<T> metoda. Jednak,MSDN nie wspomina ten metoda, technologia IntelliSense nie znajduje go.

dokąd poszedł, i jak go obejść?


wygląda na to, że jest to metoda rozszerzenia (w systemie.Sieć.Http.Formatowanie):

HttpContentExtensions Klasa

aktualizacja:

PM> zainstalować pakiet Microsoft.sieć SKRZYDŁA.Web API.Klient

według


mam ten sam problem, tak, ja po prostu ciąg znaków JSON i deserializacji do klasy:

HttpResponseMessage response = await client.GetAsync("Products");
//get data as Json string 
string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
//use JavaScriptSerializer from System.Web.Script.Serialization
JavaScriptSerializer JSserializer = new JavaScriptSerializer();
//deserialize to your class
products = JSserializer.Deserialize<List<Product>>(data);

Jeśli już używasz Newtonsoft.Json i nie chcesz instalować Microsoft.AspNet.WebApi.Client:

 var myInstance = JsonConvert.DeserializeObject<MyClass>(
   await response.Content.ReadAsStringAsync());

po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy w swoim projekcie go Manage NuGet Packages search for Microsoft.sieć SKRZYDŁA.Web API.Klient zaznacz go, a będziesz miał dostęp do metody rozszerzenia.


uderzając to kilka razy i poszedł za kilka zdań, jeśli nie znajdziesz go dostępnym po zainstalowaniu Microsoft NuGet.sieć SKRZYDŁA.Web API.Klient ręcznie dodaje link z folderu packages w rozwiązywaniu pod adresem:

\Microsoft.AspNet.WebApi.Client.5.2.6\lib\net45\System.Net.Http.Formatting.dll

i nie daj się złapać w pułapkę dodać starych linków na System.Net.Http.Formatting.dll NuGet